Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

- FOLPAP Czarnecki Marek

ul. 11 Listopada 54 A

38-300 Gorlice

- Jopek Recykling
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca

- FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń