Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

 

Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

 

Informujemy mieszkańców Ropy, iż w dniach 25-29 stycznia 2021r w Urzędzie Gminy
w Ropie
będą wydawane od godz. 800 do godz. 1500 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.