Informacja dla mieszkańców sołectwa Klimkówka.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Klimkówka dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

 

Informujemy mieszkańców Klimkówki, iż w dniu 25 stycznia 2021r w Wiejskim Domu Kultury w Klimkówce (sutereny) będą wydawane od godz.15 do 17 zawiadomienia
o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody na 2021r. Prosimy właścicieli o osobisty odbiór.

Mieszkańcy Klimkówki, którzy nie będą mogli odebrać płatności, worków oraz kodów 25 stycznia br. będą mogli je odebrać w Urzędzie Gminy w Ropie
w dniach od 26 do 29 stycznia 2021r. w godz. od 8 do 15.