Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest:

SUEZ Małopolska Sp. z o.o.

ul. Kosiarzy 5 A
30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu
ul. Jana Pawła II 37
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 106 65 87, REGON 490655431

Usługa wykonywana jest w oparciu o umowę zawartą w dniu 03.01.2017 r.