Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka

 

Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, który współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych. Partnerem Gminy Ropa w realizowanym zadaniu jest Gmina Uście Gorlickie.

W I etapie inwestycji na terenie Stanicy wodnej w Klimkówce Gmina Ropa realizuje regulację  i  profilowanie  brzegu  o  dł.  350  m, w tym wykonanie 3 -  stopniowego  nabrzeża  o  funkcji zabezpieczającej i wypoczynkowej o długości 145 m. W lipcu 2019 roku rozstrzygnięty został przetarg na realizację I etapu inwestycji, obecnie firma „Hażbud” realizuje inwestycję na działkach obok stanicy wodnej. Prace przewidziane w I etapie zostaną zrealizowane w 2019 r.

W drugim etapie, przewidzianym na 2020 rok planowane jest:

  1. wykonanie ścieżki rowerowej o dł. 350 m,
  2.  wykonanie  4  łączników  między  projektowanym  nabrzeżem  a  ścieżką  wielofunkcyjną,
  3. wykonanie 15 plaż kompaktowych,
  4. wykonanie  schodów  zejściowych,
  5. wykonanie pomostu cumowniczego,
  6. budowę  miejsca  do  wodowania  łodzi  wraz  z  drogą  dojazdową  i  z  chodnikiem,
  7. aranżacja  terenu,
  8. wykonanie oświetlenia,
  9.  lokalizację małej architektury.
  10.  Budowę wiaty z grillem. i zapleczem sanitarnym o łącznej powierzchni zabudowy: 91,23 m2. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prezentujemy fotografie z realizacji inwestycji