"Zdalna szkoła"

Gmina Ropa złożyła wniosek do programu Zdalna Szkoła w celu pozyskania środków na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.  Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję przyznającą granty i po podpisaniu umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które jest Operatorem dla tego programu, przyznano gminie kwotę 59 976,00 złotych na zakup 28 laptopów. Sprzęt został zakupiony i przekazany do szkół aby dyrektorzy mogli go użyczyć uczniom do zdalnego nauczania. 16 laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie,  7 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie i 5 do Szkoły Podstawowej w Łosiu funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu. Udało się nabyć sprzęt o bardzo dobrych parametrach technicznych z myślą żeby po zakończeniu okresowego ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu pandemii COVID-19, można było nimi doposażyć pracownie informatyczne funkcjonujące w poszczególnych jednostkach oświatowych. Program Zdalna Szkoła w 100% finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla gminy ponieważ nie musi dokładać do zakupu sprzętu własnych środków finansowych.