WYKAZ

Wójt Gminy Ropa, działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ropa, przeznaczonej do najmu na okres 3 lat

 

L.p.

 

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

 

Oznaczenie

nieruchomości

wg katastru

 

 

Opis nieruchomości

 

Okres najmu i planowana działalność

 

Wysokość czynszu za najem/termin wnoszenia opłat

 

AM

nr działki

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

Gmina Ropa

Miejscowość Ropa

NS1G/00051911/3

 

 

7

 

2971/2

część działki

 

Przedmiotem najmu jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 247 m2 oraz część lokali użytkowych z przeznaczeniem na pomieszczenia związane z ochroną zdrowia – 2 gabinety lekarskie, rejestracja, pokój socjalny, biuro, pokój socjalny, pokój pielęgniarki i położnej, pom. Gospodarcze (96,77m2), pomieszczenia wspólne - korytarz, poczekalnia, wiatrołap, wc. (24,14m2).

 

 

Umowa najmu na czas określony okres do 3 lat z możliwością przedłużenia

 

Najem pomieszczeń: 8,0zł/m2

Dzierżawa gruntu: 128,50 zł + VAT

Za eksploatację dźwigu osobowego 8,00zł

[miesięcznie płatne do 10 dnia miesiąca]

 

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Ropa pokój nr 14 lub telefonicznie pod nr 18 353 40 14, w. 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7:20 – do 15:20