KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROPIE Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 ROKU

w sprawie podania do publicznej wiadomości harmonogramu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie.

Działając na podstawie  Wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące wykonania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku – Gminna Komisja Wyborcza w Ropie podaje do publicznej wiadomości

HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROPIE DLA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH (UWZGLĘDNIAJĄC ZGŁOSZENIA NA WÓJTA)

 

DATA

DZIEŃ

GODZINY

12 września 2018 roku

środa

1100-1500

13 września 2018 roku

czwartek

900-1300

14 września 2018 roku

piątek

1100-1500

15 września 2018 roku

sobota

800-1400

17 września 2018 roku

poniedziałek

700-2400

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA WÓJTA

 

DATA

DZIEŃ

GODZINY

18 września 2018 roku

wtorek

1100-1500

19 września 2018 roku

środa

1100-1500

20 września 2018 roku

czwartek

1100-1500

21 września 2018 roku

piątek

1100-1500

24 września 2018 roku

poniedziałek

1100-1500

25 września 2018 roku

wtorek

1100-1500

26 września 2018 roku

środa

720-2400

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie mieści się w Urzędzie Gminy w Ropie pokój
Nr 13 tel. 18 353 40 17.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie

 

(-) Alina Kawa