Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 11 września 2018 r.

o składzie osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r., poz.754 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Ropie podaje do publicznej wiadomości informację o swoim składzie:

1. Alina Kawa, zam. Ropa - Przewodniczący Komisji

2. Renata Jolanta Lisowicz, zam. Ropa - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Małgorzata Barbara Dąbrowska, zam. Libusza - Członek Komisji

4. Jadwiga Elżbieta Kiełbasa, zam. Ptaszkowa - Członek Komisji

5. Agnieszka Krystyna Koszyk, zam. Ropa - Członek Komisji

6. Katarzyna Koszyk, zam. Ropa - Członek Komisji

7. Sabina Elżbieta Lisowicz, zam. Ropa - Członek Komisji

8. Karolina Mikulska, zam. Ropa - Członek Komisji

9. Zofia Danuta Prorok, zam. Ropa - Członek Komisji

Siedziba Gminnej komisji Wyborczej w Ropie mieści się w Urzędzie Gminy w Ropie pokój Nr 13 tel. 18 353 40 17.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie

(-) Alina Kawa