Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Ropa obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 25 września 2018 r. do godz. 1520 w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 3,


§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie.


§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu I

Janusz Przepióra