Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ropa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Ropie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Ropa, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

19

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD - ROPA 2018

20

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ

21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULKI

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Ropie

Alina Kawa