Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, znak sprawy: RZ.ZUZ.2.4210.153m.2020.PP

Treść informacji o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w załączniku poniżej.