Zawiadomienie o wyborze oferty: Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."

Zawiadomienie o wyborze oferty: Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."