Relacja z Jarmarku Św. Michała

Tegoroczny Jarmark św. Michała - organizowany każdego roku z okazji Odpustu św. Michała Archanioła, Patrona Parafii w Ropie,  miał rangę wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. Impreza odbyła się na terenie zespołu dworskiego w Ropie z udziałem gości, zespołów i wystawców ze Słowacji, w ramach inauguracji realizacji partnerskiego projektu z Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko - słowackim". Galeria Gotografii z Jarmarku przygotowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.