Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka

Gmina Ropa realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, który współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), działanie: 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie: 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych.

Więcej informacji oraz galeria fotografii z realizacji po kliknięciu w link

Prezentujemy także filmowy materiał informacyjny o realizacji projektu, przygotowany przez Telewizję Gorlice