Informacja Dotycząca Zlewni w Jaśle

Udzielenie pozwolenia  wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Punktu Selektywnego Zbierania Odpdaów Komunalnych na dz. nr 469 obręb 0002 Ropa.

 

Poniżej załącznik:

/files/files/SKM_C224e19102914310.pdf