aktualny wzór deklaracji.

W załączeniu do pobrania wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa.

Załączniki