Informacje ogólne

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych

  Zasady kompostowania odpadów biodegradowalnych i zielonych Kompostownik jest pojemnikiem bez dna, o ażurowych bocznych ściankach i litym górnym przykryciu. Do tego celu można wykorzystać stary plastikowy czy metalowy śmietnik zachowując jego pokrywę i wycinając dno. Innym domowym sposobem może być skonstruowanie pojemnika opartego na czterech drewnianych palik

Zasady segragacji

Zasady poprawnej segregacji Do worka niebieskiego wrzucamy papier np:     -   gazety i czasopisma,   -    prospekty i katalogi,   -    zeszyty,   -    książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi okładkami twardymi,   -    torby i opakowa

strony 1 2