Informacje ogólne

Informacja dla mieszkańców sołectwa Klimkówka.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Klimkówka dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.   Informujemy mieszkańców Klimkówki, iż w dniu 25 stycznia 2021r w Wiejskim Domu Kultury w Klimkówce (sutereny) będą wydawane od godz.15 do 17 zawiadomienia o płatnościach za odpady komunalne, worki oraz kody

Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Ropa dot. wydawania worków, kodów oraz płatności za odpady komunalne na 2021r.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Łosie.

Informacja dla mieszkańców sołectwa Łosie

Informacja dot. godzin otwarcia PSZOK w Ropie.

INFORMACJA Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków czynny jest w następujących godzinach: - w poniedziałki w godzinach od 1100 do 1400 - w środy w godzinach od 1100 do 1400 - w piątki od 1100 do 1400 - w drugą oraz w czwart

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ropa 30.04.2019r. URZĄD GMINY 3S-312 Ropo 733 pcw. gorlic/i woj. małopolskie lel./M05S)353-4C-:4.353-40-17,353-06-30 NIP 738-10-22-461 HtuON 4S00G9056 OSO.6236.1.2019     Pani Agata Bara Wola Batorska 462 32-007 Zabierzów Bocheński Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks pos

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Ropa

  Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na placu obok Orlika od miesiąca listopada 2019 roku będzie nieczynny.

aktualny wzór deklaracji.

W załączeniu do pobrania wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ropa.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY ROPA Wszystkie odpady gromadzone selektywnie są przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków. 1) PSZOK czynny będzie w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: -

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest:

Analiza gospodarki odpadami za terenie gminy Ropa za 2018 rok

Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropa w 2018 roku   Liczba mieszkańców na terenie Gminy Ropa na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 5514.  Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Ropa w 2018 roku świadczyła firma: SUEZ Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) informuje się, że od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: SUEZ Południe Sp. z o

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W 2018R Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ROPA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) informuje się, że od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ropa jest: SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5 A 30-731 Kraków Oddział w

Informacja

Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w  następujących terminach: - 17  października 2019 roku – Ropa I, II i Łosie - od godz. 800 - 18 października 2019 roku - Ropa III, IV

Informacja o zwolnieniu z części opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi dla mieszkańców posiadających kompostowniki przydomowe.

Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać ze zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po złożeniu w terminie do 10 lutego bieżącego roku stosownej deklaracji w Urzędzie Gminy Ropa, pok. nr 8. Formularz deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ropa.iap.pl.

INFORMACJA DOT. ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2020 ROKU.

INFORMACJA Informujemy mieszkańców gminy Ropa, iż  zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa odbędzie się w 2020 roku  w następujących terminach : - Ropa I, II i Łosie – 4 maj i 5 październik - od godz. 800 - Ropa III,

Analiza gospodarki odpadami za terenie gminy Ropa za 2019 rok

Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropa w 2019 roku   Liczba mieszkańców na terenie Gminy Ropa na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5531.  Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Ropa w 2019 roku świadczyła firma: SUEZ Małopolska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA WORKÓW ORAZ LOKALIZACJI POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI I ZUŻYTE BATERIE.

INFORMACJA Od 1 stycznia 2020 roku worki na odpady komunalne wydawane będą w Urzędzie Gminy Ropa raz w miesiącu – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 800 do 1520. W przypadku gdy poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym worki będą wydawane w następny dzień roboczy. INFORMACJA Opony przyjmowane będą  wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbi&

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ropa

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ropa: - niesegregowane (zmieszane)  oraz pozostałości z sortowania: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z  o. o. ZZO ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice - odpady zielone, bioodpady: Kompostech Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A 33-300 Nowy Sącz  

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnegow sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów: - FOLPAP Czarnecki Marek ul. 11 Listopada 54 A 38-300 Gorlice - Jopek Recykling Fabianów ul. Przemysłowa 12 63-330 Dobrzyca - FOLTRANS Piotr Włodarczyk ul. Kolejowa 36 64-020 Czempiń

strony 1 2